• Samen veilig sporten

  Zwemclub De Vuursche moet een ontmoetingsplaats zijn en blijven waar jong en oud gezamenlijk met plezier, veilig en met voldoening kunnen sporten. Normen en waarden bij de beoefening van de zwemsport vinden we belangrijk. Zwemclub De Vuursche wil actief blijven werken aan de bewustwording bij sporters, begeleiders, trainers/coaches en ouders/verzorgers op dit vlak. Zij hebben ieder een belangrijke verantwoordelijkheid en voorbeeldfunctie voor wat betreft het uitdragen en bewaken van gedrag. Om hier vorm aan te geven zetten we een aantal middelen in, te weten de verklaring omtrent gedrag (VOG) en door het bestuur vastgelegde gedragscode.

 • Vuursche Vrijwilliger

  Voor de Vuursche is het uitgangspunt dat iedereen vrijwilliger kan worden. Vrijwilligers zijn van belangrijke waarde voor onze vereniging. Het is enorm belangrijk dat onze leden, jeugdleden en overige betrokkenen, onbezorgd en veilig kunnen sporten. Dat zij bij de enthousiaste trainers, begeleiders en overige vrijwilligers in veilige handen zijn. Daarom neemt Z.C. De Vuursche de volgende stappen bij het inzetten van vrijwilligers:

  • Voor iedere vrijwilliger wordt een Verklaring Omtrent Gedrag aangevraagd.
  • De vrijwilliger dient de gedragsregels tot zich te nemen.

 • Downloads

  Hieronder tref je de actuele PDF downloads en verwijzingen naar webpagina's, die van toepassing zijn bij het lidmaatschap van Z.C. De Vuursche. Bij het ondertekenen van het inschrijfformulier geef je aan dat je deze hebt gelezen en je er aan zal houden. Vanzelfsprekend is dat iedereen die actief bij onze vereniging betrokken is, zich aan de geldende regels houd.

 • Algemene gedragsregels

  Het bestuur vraagt nadrukkelijk aandacht voor normen en waarden voor, tijdens en na de beoefening van de sport. Hieronder volgt een aantal algemene regels die van toepassing zijn.

  Wat zijn onze uitgangspunten?

  • We sporten met elkaar, dus ook met de tegenstander.
  • We gedragen ons altijd sportief, ook als anderen minder sportief zijn: De winnaar is degene die ook tegen zijn verlies kan.
  • We hebben altijd respect voor de trainers, coaches, wedstrijdleiding, afgevaardigden.
  • We aanvaarden de ander zoals hij/zij is en discrimineren niet op gebied van huidskleur, geloof, seksuele geaardheid, culturele achtergrond, uiterlijk, prestaties en dergelijke.
  • We schelden, treiteren, pesten en roddelen niet.
  • We maken ons niet schuldig aan seksuele intimidatie en gebruiken geen enkele vorm van verbaal of lichamelijk geweld.
  • We blijven van elkaars spullen af; we houden het complex en de omgeving schoon.
  • Sport is er voor iedereen; niet alleen voor uitblinkers.
 • "Bedenk bij alles wat jij doet dat dat bepalend is voor het imago van De Vuursche! Zwemclub De Vuursche, dat zijn wij samen! Vandaag en ook morgen."
 • Vertrouwenspersoon

  De vertrouwenscontactpersoon binnen Z.C. De Vuursche is het eerste aanspreekpunt voor iedereen die een vraag heeft over, of te maken heeft met grensoverschrijdend gedrag. De vertrouwenspersoon kan bovendien doorverwijzen naar professionele hulp of indien nodig bemiddelen. Vertrouwenscontactpersonen binnen Z.C. De Vuursche zijn de heren Eddy van der Dussen en Tijmen Pluimers. Je kunt per e-mail contact met hen opnemen. Je mail wordt vanzelfsprekend vertrouwelijk door hen behandeld.