• Samen veilig sporten

  Zwemclub De Vuursche moet een ontmoetingsplaats zijn en blijven waar jong en oud gezamenlijk met plezier, veilig en met voldoening kunnen sporten. Normen en waarden bij de beoefening van de zwemsport vinden we belangrijk. Zwemclub De Vuursche wil actief blijven werken aan de bewustwording bij sporters, begeleiders, trainers/coaches en ouders/verzorgers op dit vlak. Zij hebben ieder een belangrijke verantwoordelijkheid en voorbeeldfunctie voor wat betreft het uitdragen en bewaken van gedrag. Om hier vorm aan te geven zetten we een aantal middelen in, te weten de verklaring omtrent gedrag (VOG) en door het bestuur vastgelegde gedragscode.

 • Algemene gedragsregels

  Het bestuur vraagt nadrukkelijk aandacht voor normen en waarden voor, tijdens en na de beoefening van de sport. Hieronder volgt een aantal algemene regels die van toepassing zijn.

  Wat zijn onze uitgangspunten?

  • We sporten met elkaar, dus ook met de tegenstander.
  • We gedragen ons altijd sportief, ook als anderen minder sportief zijn: De winnaar is degene die ook tegen zijn verlies kan.
  • We hebben altijd respect voor de trainers, coaches, wedstrijdleiding, afgevaardigden.
  • We aanvaarden de ander zoals hij/zij is en discrimineren niet op gebied van huidskleur, geloof, seksuele geaardheid, culturele achtergrond, uiterlijk, prestaties en dergelijke.
  • We schelden, treiteren, pesten en roddelen niet.
  • We maken ons niet schuldig aan seksuele intimidatie en gebruiken geen enkele vorm van verbaal of lichamelijk geweld.
  • We blijven van elkaars spullen af; we houden het complex en de omgeving schoon.
  • Sport is er voor iedereen; niet alleen voor uitblinkers.
 • "Bedenk bij alles wat jij doet dat dat bepalend is voor het imago van De Vuursche! Zwemclub De Vuursche, dat zijn wij samen! Vandaag en ook morgen."
 • Vuursche Vrijwilliger

  Voor de Vuursche is het uitgangspunt dat iedereen vrijwilliger kan worden. Vrijwilligers zijn van grote waarde voor onze vereniging. Het is enorm belangrijk dat onze leden, jeugdleden en overige betrokkenen, onbezorgd, positief en veilig kunnen sporten. Dat zij bij de enthousiaste trainers, begeleiders en overige vrijwilligers in veilige handen zijn. Daarom ondersteund De Vuursche, samen met de KNZB, het VOG beleid. Dit komt erop neer dat we voor elke vrijwilliger een VOG aanvragen en dat de vrijwilliger zich aan de gedragscode houd. Vrijwilliger worden bij de Vuursche? Kijk bij de vacatures en meld je aan.

 • VOG voor vrijwilligers

 • Wat is een VOG?
  Een Verklaring omtrent Gedrag (VOG) is een verklaring waaruit blijkt dat een (justitieel) verleden van de aanvrager geen bezwaar vormt voor het vervullen van een specifieke taak of functie. Simpel gezegd een bewijs van goed gedrag.

 • Bij het aanvragen van een VOG wordt iemand gescreend op een aantal specifieke punten. Het geeft meer zekerheid over het verleden van (nieuwe) trainers, coaches, begeleiders of verzorgers en het vermindert de kans dat personen, die eerder in de fout zijn gegaan, een functie bij de vereniging kunnen uitoefenen.

  Hoe werkt mijn VOG aanvraag?
  Zodra jij je hebt gemeld als vrijwilliger, zet de Vuursche VOG-coördinator via Justis.nl voor jou een VOG aanvraag klaar. Per e-mail ontvang je via Justis een bericht met daarin een beknopte instructie en de directe beveiligde hyperlink naar jouw aanvraag. Vervolgens is het aanvragen écht maar 5 minuten werk, hou je DigiD bij de hand, Z.C. De Vuursche heeft alles al voor je ingevuld. Controleer de gegevens en klik op aanvragen/akkoord. De screening wordt daarna uitgevoerd en binnen een paar dagen wordt per post de VOG naar jouw thuisadres gestuurd.

  Belangrijk!
  Zodra jij je officiële VOG hebt ontvangen dan komt voor jou en de Vuursche het belangrijkste. Scan of maak een foto van jouw VOG (zorg dat alle gegevens duidelijk zichtbaar zijn) stuur de scan of foto daarna direct per e-mail aan het adres: vog@zcdevuursche.nl. Na ontvangst controleert de Vuursche VOG-coördinator de echtheid van jouw VOG en registreert deze in Sportlink. Daarna is de aanvraag compleet en kun je aan de slag met het allerleukste; vrijwilliger zijn bij jouw zwemclub!
   
  Goed om te weten!
  Jouw VOG is kosteloos en 3 jaar geldig. Tegen het einde van dat termijn krijg je, via de VOG-coördinator, een nieuwe aanvraag per e-mail toegestuurd. Ook jeugdleden vanaf 16 jaar die actief zijn als vrijwilliger dienen een VOG aan te vragen. Een VOG is o.a. ook verplicht om deel te nemen aan jury- en scheidsrechtertrainingen en om die functies te mogen uitvoeren. De huidige Vuursche VOG-coördinator is mevrouw Nelleke Kersten.

  Bekijk ook bovenstaande video over de VOG. Op de website van de KNZB vind je ook meer informatie over de VOG en vrijwilligers.

 • Downloads

  Hieronder tref je de actuele PDF downloads en verwijzingen naar webpagina's, die van toepassing zijn bij het lidmaatschap van Z.C. De Vuursche. Bij het ondertekenen van het inschrijfformulier geef je aan dat je deze hebt gelezen en je er aan zal houden. Vanzelfsprekend is dat iedereen die actief bij onze vereniging betrokken is, zich aan de geldende regels houd.

 • Vertrouwenspersoon

  De vertrouwenscontactpersoon binnen Z.C. De Vuursche is het eerste aanspreekpunt voor iedereen die een vraag heeft over, of te maken heeft met grensoverschrijdend gedrag. De vertrouwenspersoon kan bovendien doorverwijzen naar professionele hulp of indien nodig bemiddelen. Vertrouwenscontactpersonen binnen Z.C. De Vuursche zijn Zoulikha Saadi en Tijmen Pluimers. Je kunt per e-mail contact met hen opnemen. Je mail wordt vanzelfsprekend vertrouwelijk door hen behandeld.