• Gisteren hielden we onze jaarlijkse ledenvergadering. Gezien de oproep van het bestuur, die de noodklok luidt voor de zwemafdeling, viel de opkomst helaas tegen. De aanwezigen hadden samen met het bestuur een constructieve vergadering. Naast de belangrijke en gebruikelijke onderwerpen stond dus ook extra het voortbestaan van de zwemafdeling op de agenda.

  Er werden scenario's en alternatieven met elkaar gedeeld, maar een oplossing kwam er deze avond niet. Het bestuur en de leden zijn zich in ieder geval bewust van de negatieve gevolgen bij een opheffing, maar juist nog meer van de uitdaging die nu op korter termijn voor ons ligt. Het bestuur gaat ieder geval verder op zoek naar een oplossing en neemt een mogelijk besluit tot opheffing niet lichtzinnig op. Maar een oplossing komt er niet zonder de medewerking van leden en ouders/verzorgers die een vrijwilligstaak op zich nemen. Wil je je steentje bijdragen, neem vooral contact op met het bestuur, zodat zij met jou in gesprek kunnen komen.

  De ledenvergadering heeft het bestuur het mandaat gegeven, wanneer er geen oplossing komt, zij de zwemafdeling kan gaan opheffen. DUS HELP!!!

  Voor de huidige situatie bij de club spraken de leden en het bestuur nogmaals hun dankbaarheid uit aan de huidige verbonden vrijwilligers en in het bijzonder aan de waterpolo-scheidsrechters en zwem-officials. Zonder de inzet van deze laatst genoemden is deelname aan wedstrijden uberhaupt niet mogelijk.

  De samenstelling van het bestuur is gewijzigd. Corona Eijsbouts, bestuurslid namens de zwemafdeling, nam afscheid en was niet herkiesbaar. Helaas is er nog geen opvolger en dus is de bestuursfunctie vacant. GeΓ―nteresseerde gegadigden kunnen zich alsnog melden bij het bestuur.
  Alle hulde aan Corona voor haar enthousiasme en inzet om de zwemafdeling op de achter- en voorgrond draaiende te houden. Corona nogmaals enorm bedankt voor al je gedane werk voor de zwemafdeling de afgelopen jaren.

  Onze penningmeester Maria Zaagman was verkiesbaar en werd unaniem herkozen. Voorzitter Marcel Verwoerd maakte van het moment gebruik om Maria extra in het zonnetje te zetten. Zij zit dit jaar 20 jaar, als penningmeester, in het bestuur. Daarmee is ze ook de langst zittende dagelijks bestuurder in de historie van de Vuursche.

  Nadat de voorzitter de vergadering had gesloten werd er nog even informeel nagepraat en met een belangrijke missie in het achterhoofd, ging ieder huiswaarts.

  Nieuwsgierig naar de Vuursche vactures?