• Hallo allemaal,

  Het jaar 2023 is al een paar dagen oud en starten wij met de tweede helft van het seizoen 2022-2023.
  De waterpolocommissie wenst iedereen een gezond en sportief 2023!

  Kerstattentie:
  Heb jij de leuke kerstattentie van het bestuur niet ontvangen? Vraag ernaar bij je trainer/coach.

  Juryrooster:
  In de bijlage tref je het juryrooster aan voor de maand januari en februari.
  Voor de wedstrijd op 21 januari zijn we nog op zoek naar 3 juryleden. Aanmelden: waterpolo@zcdevuursche.nl.

  In de vorige nieuwsbrief hebben wij een oproep gedaan voor nieuwe juryleden. Helaas hebben wij maar 1 aanmelding binnengekregen.
  Wellicht komt het door de foute link voor het aanvragen van de VOG.
  Hou je mail in de gaten, binnenkort komen wij hierop terug! Alvast opgeven kan natuurlijk ook!

  Vrijwilligers:
  Ondanks meerdere oproepen hebben wij helaas weinig aanmeldingen ontvangen.
  Zie voor de vacatures: Zwemclub De Vuursche - Vacatures (zcdevuursche.nl)
  Wij hopen dat er leden, ouders etc opstaan om ons te ondersteunen zodat we het waterpolo en het zwemmen kunnen blijven beoefenen.

  Zijn er vragen over bovenstaande, dan horen wij dat graag.

  Tot in het zwembad!

  Waterpolocommissie ZC de Vuursche

  Dit artikel is ook per e-mail aan alle waterpololeden verzonden. Geen e-mail ontvangen? Controleer of je juiste e-mailadres bekend is bij de ledenadministratie