Algemeen Nieuws

Vanavond is er voor de jeugdleden van ZC de Vuursche de laatste buiten-training. Ondanks dat de zwembaden in Baarn gesloten bleven konden we dankzij de Baarnse IJsbaan met gemiddeld 50 jeugdleden per avond (verdeeld in de groepen t/m 12 jaar en 13 t/m 18 jaar) buiten trainen onder enthousiaste leiding van de trainers: Juliette, Mariska, Enne, Jamie, Liselotte, Martijn, Lotte, Logan, Naomi, Niels, Marcel, Rein, Samantha, Michiel, Joeri, Bryan en Jasper

Namens de organisatie: Tamara, Juliette, Belinda, Mariska en Truus willen wij ook langs deze weg de ouders en leden bedanken die als toezichthouder bij de ingang hebben gestaan!

Gezien de opkomst van de jeugd-leden kunnen we spreken over een groot succes in deze, ook voor ons, rare tijd. Maar we hebben laten zien dat we niet alleen water nodig hebben om met elkaar sportief bezig te zijn!

We hebben 10 weken getraind op de ijsbaan. Wat zullen we de oranje zeehondjes gaan missen…

Als de laatste training erop zit, wensen wij iedereen, namens organisatie, bestuur en leden een fijne vakantie en hopen wij iedereen, in goede gezondheid, weer in het nieuwe seizoen op en in het zwembad te zien!

Nederland komt steeds meer van het slot. De volgende fase is aangebroken. Per 1 juli worden de maatregelen tegen de verdere verspreiding van het COVID-19 virus nog verder versoepelt. Kleine evenementen worden toegestaan, clubkantines gaan open en het kabinet heeft zelfs aangegeven dat contactsporten weer zouden mogen in wedstrijdverband mits direct daarna de anderhalve meter regel weer wordt toegepast. Zwemmen en waterpolo zou dus weer mogelijk moeten zijn, al geeft de exacte invulling hiervan ons nog genoeg stof tot nadenken. Dat we steeds meer mogen en het zwembad weer in kunnen duiken is in ieder geval duidelijk en zeer hoopgevend.

 

Voor het uitoefenen van onze sport maken wij gebruik van het zwembad De Trits. Dit zwembad had een grondige renovatie gepland staan in de zomer, in de weken dat het zwembad altijd voor ons gesloten is. Door de Corona maatregelen zou deze renovatie echter ernstige vertraging gaan oplopen zodat daarmee de geplande opening per 1 september in gevaar zou komen. Omdat er in de eerste fase van de Corona uitbraak ook nog geen enkel perspectief was voor het zwembad om op korte termijn weer open te mogen gaan, is in overleg besloten de renovatie eerder te laten starten en het zwembad al eerder te sluiten. Om deze reden konden wij vanaf de start van de renovatie in mei tot aan 1 september a.s. niet gebruik maken van het zwembad, alle mogelijke beslissingen van het kabinet ten spijt. Dit geeft ons echter wel zekerheid over de periode na 1 september. Hoe de wereld er om ons heen dan uitziet weten we uiteraard allemaal nog niet maar het zwembad is er dan in ieder geval klaar voor.

Het bericht in de maand mei dat de buitensportclubs voorzichtig -en alleen nog voor de jeugd- mochten opstarten was natuurlijk goed nieuws en gelukkig konden wij daar als zwemvereniging ook gebruik van maken door met onze jeugd buiten te sporten op de ijsbaan. Een geweldig goed initiatief wat door onze leden, trainers en alle andere hulpvaardigen met beide handen is aangegrepen en sportief gebruik van is gemaakt. Een woord van dank gaat absoluut uit naar al onze vrijwilligers die dit mogelijk hebben gemaakt. Voor de zwemmers zelf, maar bovenal voor de trainers, is het een vreemde en uitdagende situatie om droogtrainingen te gaan verzorgen. Zij zijn daar met elkaar fantastisch in geslaagd zodat wij onze jeugd een fijn alternatief hebben kunnen bieden om toch weer met heel veel plezier en met elkaar sportief bezig te zijn. Als bestuur zijn wij heel gelukkig met deze hoge mate van betrokkenheid bij onze vereniging. Betrokkenheid die zo essentieel is, juist in deze coronatijd en voor het voortbestaan van De Vuursche. Deze week lopen de trainingen ten einde, maar we zijn aan het bekijken of bij voldoende animo van trainers en leden deze buitentrainingen misschien nog iets langer voortgezet kunnen worden.

 

Als bestuur zijn wij ook gaan nadenken over de volgende fase. Een belangrijk vraagstuk is natuurlijk wat wij met de contributie kunnen doen en een restitutie hierin wellicht mogelijk zal zijn. Tot op heden hebben wij de contributie gewoon bij je geïnd, mede ook op advies van de KNZB en omdat het uiteraard zeer onzeker is hoe het onze vereniging m.n. financieel allemaal zou gaan raken. Het advies van de KNZB is nog steeds ongewijzigd en zij hebben zelf bovendien ook nog geen toezeggingen gedaan over financiële compensatie naar de verenigingen, maar inmiddels hebben wij van ons zwembad De Trits mondeling de toezegging gekregen dat zij de niet afgenomen uren niet bij ons in rekening zullen brengen. Om deze reden zijn wij van mening dat wij een compensatie kunnen doen naar onze leden. Voor het derde kwartaal zullen we de contributie daarom verlagen tot de helft van het normale bedrag. Het vierde kwartaal zal dan wel weer volledig geïncasseerd worden. Uiteraard staat het je vrij om hiervan wel of niet gebruik te maken. Voor iedereen die De Vuursche een warm hart toedraagt en geen compensatie wenst, kan het resterende bedrag alsnog aan ons overmaken. Wij stellen dat gebaar uiteraard enorm op prijs en zullen al deze inkomsten als een reservering gaan opnemen. Reserveringen die wij normaliter eigenlijk niet kunnen maken maar wel nodig zijn om in de toekomst (veelal wat grotere) uitgaven te kunnen doen voor met name materialen die noodzakelijk zijn voor onze vereniging. Denk hierbij bijvoorbeeld aan tijdwaarneming, zwemplankjes, nieuwe tablets voor de wedstrijdsportformulieren, maar ook voor bijvoorbeeld een groot evenement als een lustrumjaar te kunnen vieren.

Helaas hebben we de ALV van afgelopen april moeten uitstellen en ondertussen hebben wij alle voorbereidingen getroffen om deze volledig digitaal af te handelen en hiervoor dus niet bij elkaar te hoeven komen. Kijk hiervoor op onze website www.zcdevuursche.nl. De nieuwe datum om deze ALV digitaal af te handelen is 8 juli a.s. Vanaf 1 juli zijn hiervoor de benodigde stukken ter inzage.

Wij zijn door het aftreden van 2 bestuursleden ook op zoek naar nieuwe vrijwilligers die ons bij onze taken zouden willen komen ondersteunen. Als je graag wilt meedenken, meepraten en mede richting wil geven aan ons beleid, kijk dan voor de functies en de aanmelding ook op onze website. Dus heb je in coronatijd eens goed nagedacht hoe jij meer zou kunnen betekenen voor deze wereld en je graag belangeloos voor iets maatschappelijks wilt gaan inzetten; meld je aan! Hopelijk wil jij ons komen versterken en kunnen we ook na dit coronatijdperk de juiste wegen kiezen en allemaal weer veel plezier beleven aan onze sport.

 

Tot slot wens ik iedereen een heel fijne zomer(vakantie) en blijf gezond!

 

Namens het bestuur

Marcel Verwoerd 

Voorzitter

Als je uitgewandeld bent scheiden de wegen.

 

Ter nagedachtenis en herinnering aan Jan Hof, voormalig secretaris Z.C. de Vuursche.

 

Bedankt voor alles wat je voor ons hebt betekend.

Bestuur en leden ZC de Vuursche


Correspondentieadres:

Familie Hof, de Geerenweg 5

3741 RP Baarn

ZC De Vuursche volgt de richtlijnen en het advies van de KNZB. Comform de aangepaste richtlijnen van de KNZB en de overheid komen alle trainingen en verenigingsactiviteiten van Z.C. De Vuursche tot nader bericht te vervallen.

 

7 mei 2020

Aan alle (ouders/verzorgers van) leden van ZC de Vuursche,

ZC de Vuursche gaat naar buiten met de jeugd!

De afgelopen tijd heeft het ZC de Vuursche Corona Team een trainingsprogramma bedacht voor onze jeugd t/m 18 jaar, waarmee we op een veilige en controleerbare manier onze jeugdleden kunnen laten trainen. Met in achtneming van de regelgeving van het RIVM, het NOC-NSF, de KNZB en de Gemeente Baarn. Het heeft nog wel wat tijd gekost met zaken waar we als club eigenlijk nog nooit mee te maken hebben gehad.

Maar goed nieuws: we hebben goedkeuring ontvangen van de Gemeente Baarn op ons protocol en we kunnen dus van start.

Op 6 mei is er door de overheid aangekondigd dat ook iedereen ouder dan 18  buiten kan sporten en bewegen op 1,5 m afstand van elkaar.  ZC de Vuursche gaat eerst de training voor de jeugd t/m 18 opstarten en evalueren. Daarna zullen we bekijken of dit ook mogelijk is voor onze leden van 19 jaar en ouder.

Wat gaan we doen?

Vanaf dinsdag 12 mei a.s. gaan we sporten op het terrein van de IJsbaan (tegenover de Trits) in Baarn. In de bijlage staat het protocol met de regels en trainingstijden. We hebben de jeugd in twee groepen ingedeeld, t/m 12 en 13 t/m 18 jaar. We gaan eerst twee weken proefdraaien. Aan de hand van de bevindingen bekijken we of we het protocol moeten aanpassen.

Informatie

Deze week zullen de betreffende jeugdleden een E-mail ontvangen met alle regels en een aanmeldformulier. Het is verplicht (Gemeente Baarn) om dit in te vullen. Maar het is ook handig dat wij ook weten hoeveel leden er komen trainen.

Het zal best even wennen zijn, voor trainers, toezichthouders, leden en de organisatie. Maar we zijn heel blij dat we iets kunnen doen voor onze jeugd!

Hou vol, hou afstand, blijf gezond!

De regels en het protocol leest u via deze link

 


EERDERE BERICHTGEVING 15 APRIL 2020

De Algemene Ledenvergadering gepland op woensdag 15 april 2020 gaat niet door. Deze wordt op nog een nader te bepalen datum gehouden.

 


EERDERE BERICHTGEVING 11 APRIL 2020

VAN DE VOORZITTER

De laatste keer dat je iets van mij hoorde was waarschijnlijk met de Nieuwjaars borrel in het zwembad. We haalden herinneringen op aan de vele leuke activiteiten en sportieve successen van 2019, we keken terug op een fantastisch jubileumjaar met bijbehorend feest en proostten op een sportief en gezond 2020.
Dat was afgelopen januari; een feestelijk en reflectief moment.

Nu, net 3 maanden later, beleeft de wereld een heel ander moment.

De COVID-19-pandemie heeft grote gevolgen voor de gezondheid van onze dierbaren, op de business bij grote en kleine ondernemers, op de gehele wereldeconomie en op ons allen dagelijks leven. Dit is een ongekende tijd in onze geschiedenis, deze pandemie zal ongetwijfeld een belangrijk hoofdstuk worden in de geschiedenisboeken. Terwijl we allemaal een manier vinden om met deze unieke en steeds veranderende omstandigheden om te gaan, wil ik je laten weten wat de Vuursche momenteel doet voor jou.

Ik heb veel nagedacht hoe uit te drukken wat we nu meemaken, het valt echter niet onder woorden te brengen.
Samen kunnen we misschien wel iets bieden en bereiken: namelijk verbinding. De Vuursche is altijd al een vereniging geweest met grote verbondenheid. Een vereniging vóór en dóór families. Dat gaat niet alleen over de momenten in het zwembad maar ook over momenten die we samen creëren, elke dag. Dat is niet veranderd tijdens deze pandemie; sterker nog de saamhorigheid lijkt groter dan ooit. Mensen begrijpen elkaar, zijn vriendelijker naar elkaar en eisen niet het onmogelijke van elkaar. We staan allemaal voor dezelfde uitdaging, dat geeft extra verbondenheid. Terwijl de situatie zich blijft ontwikkelen en we helaas ook heel veel pijn en verdriet zien, hebben wij nagedacht wat de Vuursche kan doen voor onze leden en adverteerders/sponsoren. Het is niet heel veel en klein in het geheel, maar op dit moment is onze aandacht gevestigd op het vitaal houden van onze vereniging. We volgen hiervoor de informatie van de overheid, proberen aan te kloppen bij de loketten om ons evt. financieel bij te staan en zijn in contact met de zwembond en zwembad de Trits over financiële compensatie. Vooralsnog is onduidelijk wie welke kosten moet dragen en wat wij eventueel gecompenseerd krijgen. Wij gaan ervan uit dat dit allemaal correct zal worden afgehandeld, zullen ons daar volledig voor inzetten zodat we ook jou (gedeeltelijk) kunnen compenseren voor geïnde contributie. Onze grootste zorg gaat echter uit naar de gezondheid van ons allemaal en uiteraard volgen wij hiervoor alle instructies op van de overheid.

Wanneer we geconfronteerd worden met het onverwachte, wenden we ons tot het vertrouwde. We zoeken de dingen op waar we van houden en proberen op afstand zo veel mogelijk met elkaar in contact te zijn. Een proost op afstand, een online boeiend gesprek, samen thuis gezellig eten met het gezin of een spelletje doen, veel meer tijd voor elkaar. Velen van ons proberen op een andere manier dan zwemmend sportief te blijven en hebben ineens heel veel tijd over om de administratie bij te werken, te klussen, het huis op te ruimen etc. Denk hierbij alsjeblieft ook aan onze ondernemers, adverteerders en sponsoren. Zij kunnen jouw (financiële) steun goed gebruiken, want geen enkele onderneming kan het in deze tijd alleen.

Toen we vorig jaar ons 60-jarig jubileum vierden, zei ik met jullie allemaal te willen proosten op een sportief, vreugdevol en vooral gezond jaar.
Hoewel we nu fysiek uit elkaar zijn, wil ik een virtuele toast uitbrengen. We heffen het glas weer op ons allen - vol liefde en hoop op gelukkigere en gezondere dagen in de toekomst.

Namens het bestuur wil ik je hele fijne Paasdagen wensen en hopelijk toch tot snel weer in het zwembad. Blijf gezond!

Marcel Verwoerd

 


EERDERE BERICHTGEVING 11 APRIL 2020

Comform de aangepaste richtlijnen van de KNZB en de overheid komen alle trainingen en verenigingsactiviteiten van Z.C. De Vuursche tot en met 28 april te vervallen. Zodra er wijzigingen zijn houden we u op de hoogte.

 


EERDERE BERICHTGEVING 24 MAART 2020

Naar aanleiding van de maatregelen die het RIVM en het kabinet als gevolg van de coronacrisis hebben moeten nemen, heeft de KNZB besloten alle competities en andere wedstrijden van het seizoen 2019/2020 te stoppen dan wel af te gelasten.

Het bestuur heeft op 23 maart 2020 een e-mailbericht aan leden en ouders/verzorgers verzonden: op dat moment was er nog geen informatie over het staken van de competitie. Wij volgen natuurlijk de richtlijnen van de KNZB.

https://www.knzb.nl/actueel/nieuws/bericht/1000048688/knzb_stopt_alle_lopende_competities_en_gelast_wedstrijden_af/

 


EERDERE BERICHTGEVING 23 MAART 2020

Het bestuur heeft vandaag een e-mailbericht aan leden en ouders/verzorgers verzonden met o.a. als inhoud; contributie, blijven bewegen en wedstrijden.

Heeft u deze e-mail, als lid en/of ouders-verzorgers, niet ontvangen dan verzoeken we u uw spambox te controleren en anders uw actuele e-mailadres met daarbij de naam van het ingeschreven lid, per e-mail, te sturen aan secretaris Belinda van Dinther Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Heeft u vragen aan Zwemclub De Vuursche stuur dan een e-mailbericht aan secretaris Belinda van Dinther Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 


EERDERE BERICHTGEVING 23 MAART 2020

De SGWB heeft besloten alle Avondvierdaagse's te annuleren. Hierdoor gaat de Avondvierdaagse van 2020 in Baarn niet door en dus zal De Vuursche dit jaar niet deelnemen. https://www.avondvierdaagsebaarn.nl/

 


EERDERE BERICHTGEVING 17 MAART 2020

Comform de aangepaste richtlijnen van de KNZB en de overheid komen alle trainingen en verenigingsactiviteiten van Z.C. De Vuursche tot en met 6 april te vervallen. Zodra er wijzigingen zijn houden we u op de hoogte.

Hieronder de tekst van de KNZB:
De KNZB heeft conform de op 15 maart aangepaste richtlijnen van het RIVM en NOC*NSF besloten alle competities en activiteiten die door de zwembond worden georganiseerd in het gehele land stop te zetten tot en met 6 april.

Verdere informatie:

https://www.knzb.nl/actueel/nieuws/bericht/1000048629/vragen_over_coronavirus_en_activiteiten_van_de_knzb/

Heeft u vragen aan Zwemclub De Vuursche stuur dan een e-mailbericht aan secretaris Belinda van Dinther Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 


EERDERE BERICHTGEVING 12 MAART 2020

Het bestuur van Z.C. De Vuursche kondigt hierbij aan dat alle trainingen en verenigingsactiviteiten per direct tot en met 31 maart komen te vervallen. Zodra er wijzigingen zijn houden we u op de hoogte.

Hieronder de tekst van de KNZB:

De KNZB heeft conform de vandaag bekendgemaakte richtlijnen van het kabinet en het RIVM besloten alle competities die door de zwembond worden georganiseerd in het gehele land stop te zetten tot en met 31 maart. De KNZB adviseert daarnaast alle verenigingen om geen verenigingsactiviteiten te organiseren tot en met 31 maart. Naast de wedstrijden geldt dit advies dus ook voor het leszwemmen, trainingen en andere activiteiten die in verenigingsverband plaatsvinden.

Verdere informatie:

https://www.knzb.nl/actueel/nieuws/bericht/1000048629/vragen_over_coronavirus_en_activiteiten_van_de_knzb/